Вашите имена

Име: Презиме: Фамилия:

Данни от Лична Карта

Лична карта: № Издадена на: От МВР :

ЕГН: Гражданство:

Адрес

Държава: Град / село: пощенски код:

Област: Адрес по лична карта:

Допълнителни

Телефон: Email:

Вид на билета:

Снимка

Акт за раждане за деца до 14г.

ТЕЛК решение за хора с увреждания

Адрес за доставка

Допълнителни данни необходими при издаването на билет за деца до 14 години

Данни за родител-настойник - Трите имена, ЕГН, Адрес, Телефон, Данни от Л.К. и дата на издаване

Декларирам, че съм съгласен предоставените от мен лични данни да бъдат използвани за издаването на риболовен билет от риболовен магазин Златна Рибка.Златна рибка Ви гарантира, че даннието няма бъдат начин, различен от декларираният в тази форма.

Абонирайте се!

Чрез тази форма може да получавате информация за предстоящи събития и новини за продукти и промоции. 

Благодарим Ви за абонирането!